O nás

Společnost SMO a.s. byla založena v roce 1991 a  od svého začátku se věnuje především stavební činnosti v pozemním stavitelství, dopravních a inženýrských stavbách.  Dnes  nabízí veškeré druhy výstavby, rekonstrukce a modernizace v oborech průmyslových staveb, občanské výstavby, inženýrské a ekologické výstavby, zemních prací vč. hutnění, rekultivací a demolicí. Společnost vlastní rozsáhlý park stavební  mechanizace, vozidel a strojů.

Kromě svých stavebních aktivit společnost SMO a.s. dále nabízí ubytovací služby, školící střediska a prostory pro sport a relaxaci ve svých hotelích Rottal v Otrokovicích, Purkmistr v Kroměříži a ubytovně Oáza v Otrokovicích.

Firma nese označení „Bezpečný podnik“, jelikož v květnu roku 2004 získala osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků OHSAS 18001:1999 a ILO-OSH 2001.
Dále v červnu roku 2004 získala potvrzení od Národního bezpečnostního úřadu, a proto se firma smí seznamovat v rámci svých podnikatelských aktivit s utajovanými skutečnostmi, včetně stupně utajení „Tajné“.
Společnost má zavedený velmi významný integrovaný systém, který posiluje schopnost firmy dodržet při své práci náročné parametry jakosti a požadavky ve vztahu k životnímu prostředí, zvláště zákonné požadavky v BOZP, jedná se o následující certifikáty:

  • Certifikáty ISO 14001 a 9001;
  • Osvědčení  - Bezpečný Podnik;
  • Osvědčení – Podnik podporující zdraví 1. stupně (2006).

Veškeré certifikáty a osvědčení vypovídají o vysoké kvalitě služeb a všech aktivit společnosti!