Jste zde

Obchod

Obchodní divize společnosti vytváří partnerství mezi investorem a zhotovitelem. Pouze přesná specifikace zadání umožní realizaci projektu dle představ investora. Odpovědnost zhotovitele je jeho profesionální ctí.
 

Základní činnosti divize :

- vedení obchodních jednání   

- uzavírání dodavatelských smluv

- zpracování cenových nabídek na stavební práce a zakázky pro SMO a.s. a její dceřiné společnosti

- konzultace technických a technologických řešení staveb