Jste zde

Úprava Mariánského náměstí Zlín – Štípa

Realizace: 
15.6.2012 - 20.12.2012
Finanční náklady: 
15 612 776,- Kč bez DPH

Je to výstavba nových zpevněných ploch v prostoru Mariánského náměstí Zlín – Štípa, vč. všech přeložek inženýrských sítí, sadových úprav a dodávky mobiliáře.