Jste zde

Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice – I. Etapa

Finanční náklady: 
mil. Kč

Místo realizace: Slušovice          

Rozsah v mil./Kč: 11,46

Popis:  Terasovitá úprava travnatého a lučního svahu Sokolské zahrady s vybudováním pobytových odpočinkových ploch. Osázení keři, luční trávou a okrasnými stromy. Vybudováním stabilizačních prvků svahu – kamenných žeber a gabionových zdí.  Dřevěné terénní schodiště a příjezdová komunikace s parkovištěm.