Jste zde

Regenerace panelového sídliště Zlín – Malenovice – 7. etapa

Realizace: 
03/2020 - 07/2020
Finanční náklady: 
13,19 hhmil. Kč

Oprava komunikací vozidlových s rozšířením, oprava parkovacích ploch s rozšířením a doplněním /zvýšení bilance parkování/, oprava a doplnění chodníků včetně ploch pro tříděný a komunální odpad, nové dětské hřiště v místě původních hracích prvků, úprava veřejného osvětlení, revitalizace zeleně.