Jste zde

Rekonstrukce Požární zbrojnice Obce Karolín

Realizace: 
01/2020 - 08/2020
Finanční náklady: 
7,63 mil. Kč

Stavební úpravy a přístavba stávající hasičské zbrojnice. Byly provedeny stavební úpravy spojené s rekonstrukcí stávajícího objemu budovy a ve vybudování nového užitného podkrovního prostoru. Součástí stavby bylo provedení zpevněných ploch pro příjezd hasičské techniky.