Jste zde

Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská – 1. etapa ulice Česká

Investor: 
Město Zlín
Finanční náklady: 
39,60 mil. Kč

Realizováno ve sdružení se společností KKS, spol. s r.o.

Popis:  Celková rekonstrukce vozovky (všech konstrukčních vrstev), vybudování nových příčných a podélných parkovacích stání podél komunikace, pojízdných chodníků šířky 3m, odvodnění novými uličními vpustěmi, úprava terénních schodišť (27 ks). Dodávka a montáž nového mobiliáře, veřejného osvětlení, terénních a sadových úprava a nového dopravního značení.