Jste zde

SO 140 - Generální oprava komunikace mezi SO 01 a SO 05 a Oprava kolejového svršku s výměnou kolejí

Investor: 
Continental Barum
Realizace: 
04/2019 - 09/2019
Finanční náklady: 
10,330mil. Kč

Generální oprava vnitroareálové komunikace v areálu společnosti Continental Barum. Kompletní výměna skladby vozovky (všech konstrukčních vrstev) v délce 324 m. Oprava souběžného chodníku pro pěší. Oprava železničních přejezdů areálové vlečky.