Jste zde

VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH – UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, ŠTĚPNICE

Investor: 
Uherské Hradiště
Realizace: 
10/2020 - 04/2021
Finanční náklady: 
7,18mil. Kč

Výměna nepropustných ploch za propustné na místech určených pro parkování a odstavení vozidel v ulicích Zahradní a Štěpnická v Uherském Hradišti. Odvodnění parkovacích stání bylo zajištěno pomocí vsakovací dlažby z lícního a jádrového pórobetonu v celkové výměře 2 440 m2.