Jste zde

ZTV Lechotice

Realizace: 
08/2019 - 05/2020
Finanční náklady: 
11,093 mil. Kč

Předmětem stavby bylo vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu 23 RD.

Byla vybudována nová místní komunikace, vodovod, kanalizace a plynovodní řad pro danou lokalitu.