Jste zde

Parkoviště Barum

Finanční náklady: 
v mil./Kč: 15,34

Název stavby: SO 104 Nové parkoviště osobních vozů Jih - I. etapa
Místo realizace: Otrokovice
Popis:Výstavba parkovací plochy pro osobní automobily, protipovodňový zemní val, terénní a sadové úpravy