Jste zde

Rozsah v mil./Kč: 16,40

Finanční náklady: 
Název stavby: Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod Místo realizace: Kroměříž