Jste zde

Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice – I. Etapa

Realizace: 
05/20148 - 10/2018
Finanční náklady: 
11,46 mil. Kč

Místo realizace: Slušovice          

Popis:  Terasovitá úprava travnatého a lučního svahu Sokolské zahrady s vybudováním pobytových odpočinkových ploch. Osázení keři, luční trávou a okrasnými stromy. Vybudování stabilizačních prvků svahu – kamenných žeber a gabionových zdí.  Dřevěné terénní schodiště a příjezdová komunikace s parkovištěm.