Jste zde

Rekonstrukce ulice Zámecké - Zlín

Investor: 
Město Zlín
Realizace: 
12/2017 – 06/2019
Finanční náklady: 
25,24 mil. Kč

Kompletní rekonstrukce komunikace, podélných chodníků a vjezdů k nemovitostem, opěrné zídky, přeložka VO a vybudování jednotné gravitační kanalizace včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem.