Jste zde

SILNICE III/43826: LUDSLAVICE I.

Investor: 
Obec Ludslavice
Realizace: 
07/2019 - 11/2019
Finanční náklady: 
9,29 mil. Kč

Rekonstrukce silnice v rozsahu kompletní obnovy konstrukčních vrstev vozovky a její šířkové vymezení na šířku 6,5m v celkové délce 511,30 m. Povrch vozovky je proveden z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Bylo provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení.