Jste zde

Revitalizace veřejného prostoru v obci Dolní Lhota

Realizace: 
06/2018 - 11/2018
Finanční náklady: 
9,20 mil. Kč

Popis:  Revitalizace veřejného prostoru v okolí objektu kulturního domu a obecního úřadu, revitalizace točny autobusů. Kompletní výměna konstrukčních vrstev a nové tvarové a výškové uspořádání pochůzných i pojezdných ploch (bezbariérový přístup). Vybudování nové autobusové zastávky s doplněním parkové zeleně.