Jste zde

Zádveřice – Raková Revitalizace obecního parku

Finanční náklady: 
4,08 mil. Kč

Popis:  Revitalizace obecního parku spočívající v doplnění herních prvků, altánu, mobiliáře a úpravě všech povrchů všech chodníků a dopadových ploch pod herními prvky. Výsadba vzrostlých stromů a obnova alejí podél vodoteče i místní komunikace. Zpřístupnění parku lávkou s objektem ZŠ.