Jste zde

Biologická rekultivace

Po minimálně 6 měsíční době po navezení zeminy je možno na takto připravených plochách zahájit činnosti spjaté s biologickou rekultivací. Tzn. výstavbu oplocenek, výsadbu různých druhů stromků dle platné projekt. dokumentace a jejich následnou kompletní 7 letou pěstební péči.