Jste zde

Technická rekultivace na odkališti

Na vytvarované těleso aglomerátu se v rámci technické rekultivace naveze 50 cm, resp. 30 cm zeminy dle stávajícího projektu. Vrstva s 30 cm zeminy se následně homogenizuje půdní frézou a poté se aplikuje zelené hnojení.