Jste zde

Rekonstrukce MK Slovenská, Lesní čtvrť I., Zlín

Investor: 
Město Zlín
Realizace: 
06/2016 - 11/2016
Finanční náklady: 
5,24 mil. Kč

Oprava místní komunikace, odvodnění vozovky, stavební úpravy stávajících chodníků a vybudování opěrnné stěny.