Jste zde

Stavby

Výstavba, rekonstrukce a modernizace v oborech:

Průmyslová výstavba

 • energetické stavby ( kotelny, spalovny )
 • zemědělské a potravinářské stavby ( mlékárny, pekárny )
 • stavby pro dopravu a spoje
 • výrobní objekty pro všechna průmyslová odvětví

Občanská výstavba

 • nemocnice, penziony
 • administrativní budovy
 • školy, učiliště
 • budovy pro vědu a kulturu
 • hotely a ubytovny
 • prodejní střediska

Ekologická výstavba

 • čistírny odpadních vod
 • úpravny vod
 • spalovny
 • skládky tuhého odpadu

Bytová výstavba

 • rekonstrukce objektů pro bytovou výstavbu
 • bytové domy
 • rodinné domy
 • atypická bytová výstavba ( integrované domy )

Strojní vybavení

Všechny potřebné stroje a dopravní prostředky má divize k dispozici, buď ve svém stavu a nebo v rámci celé společnosti. Divize spolupracuje při zajišťování staveb na klíč s ostatními divizemi společnosti.