Jste zde

Realizace FVE ve společnosti SMO a.s.

Společnost realizovala, s pomocí dotačního programu MPO, 5 FVE s jednotlivým výkonem 19,80kWp na střechách hotelu Rottal, penziónu Lípa, ubytovně Oáza, středisku opraven a skladu střediska logistiky. Realizovaná investice přispěje ke snížení spotřeby fosilních paliv a výrazné úspoře nákladů na jejich úhradu.