Jste zde

Revitalizace centra obce Troubky - Zdislavice

Investor: 
Obec Troubky
Realizace: 
04/2015 - 07/2015
Finanční náklady: 
4,88 mil. Kč

Revitalizace centrální části obce zahrnovala vybudování nových komunikací pro pěší,zpevněných ploch, sadových úprav a dřevěné lávky pro pěší.