Jste zde

Silnice I/49 Želechovice/Dřevnicí, opravy chodníků, zklidnění dopravy

Investor: 
Obec Želechovice/Dřevnicí
Realizace: 
08/2015 - 12/2015
Finanční náklady: 
9,23 mil. Kč

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/49, včetně zabudování bezpečnostních prvků.Úpravy vjezdů vč. osvětlení přechodů pro chodce.