Jste zde

Silnice III/43227 Milovice – průjezdní úsek

Realizace: 
04/2018 - 02/2019
Finanční náklady: 
8,8 mil. Kč

Rekonstrukce silnice v rozsahu kompletního odstranění stávající komunikace a vybudování nové konstrukce vozovky s povrchem z asfaltového betonu v celkové ploše 2 575 m2, úpravy vjezdů a nahrazení příkopu betonovým monolitickým odvodňovacím žlabem.