O nás

     Společnost SMO a.s. byla založena v roce 1991 a  od svého začátku se věnuje především stavební činnosti v pozemním stavitelství, dopravních a inženýrských stavbách.  Dnes  nabízí veškeré druhy výstavby, rekonstrukce a modernizace v oborech průmyslových staveb, občanské výstavby, inženýrské a ekologické výstavby, zemních prací vč. hutnění, rekultivací a demolicí. SMO a.s. realizuje i vlastní developerskou činnost, a to nejen na území sídelního kraje. Společnost vlastní i rozsáhlý park stavební  mechanizace, vozidel a strojů.

     Kromě svých stavebních aktivit společnost SMO a.s. dále nabízí ubytovací služby, školící střediska a prostory pro sport a relaxaci ve svých hotelích Rottal v Otrokovicích, Purkmistr v Kroměříži a ubytovně Oáza v Otrokovicích.

     Firma je společností s právem používat označení „Bezpečný podnik“, jelikož v květnu roku 2004 získala osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto osvědčení společnost ve tříleté periodě vždy obhájila.

     SMO a.s. je od roku 2010 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

     Společnost má zavedený integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 ( včetně osvědčení potvrzujícího způsobilost k zajištění kvality Systému jakosti v oboru pozemních komunikací- SJ PK) a ČSN EN ISO 14001:2016.

     Certifikáty, osvědčení, politiky :

  • ČSN EN ISO 9001:2016 s Přílohou č.1
  • ČSN EN ISO 14001:2016
  • Bezpečný podnik
  • Politika kvality
  • Environmentální politika
  • Certifikát Remobil