Jste zde

Zásobování

Zásobování patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající.

Základní funkcí útvaru zásobování

je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních a nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místa. Splnění této funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá v samostatné společnosti SMO a.s.:

  • zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu
  • systematicky zvažovat potenciální disponibilní zdroje
  • uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dodávkách
  • systematicky sledovat a regulovat stav zásob
  • zabezpečit efektivní fungování skladového hospodářství, dopravy, manipulačních procesů
  • systematické a dlouhodobé prognózování budoucích materiálových potřeb
  • poznávání budoucích potencionálních materiálových zdrojů
  • uskutečňování dlouhodobých a relativně stabilních obchodních vztahů
  • aktivní dlouhodobou spolupráci v otázkách kvality výrobků

Hlavními směry racionalizace a inovačních zásahů v zásobování je uplatnění pravidel pro racionální manipulaci, zlepšení organizace logistických činností, účinnější řešení stimulace pracovníků, použití moderních exaktních metod řízení a zavádění dokonalejší techniky a technologie, a to jak informační tak i hmotné.