Jste zde

Dopravní a inženýrské stavby

Nabídka prací

 • výstavba a úprava vodních toků
 • kanalizační stoky
 • výstavba a rekonstrukce komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a chodníků
 • výstavba a rekonstrukce tepelných kanálů a vedení
 • výstavba vodovodů a kanalizací
 • výstavba a rekultivace složišť popílků a skládek TKO
 • rekultivace znehodnocených ploch
 • meliorační práce
 • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí
 • výstavba hřišť a sportovišť
 • výstavba základní technické vybavenosti
 • parky a parkové plochy
 • revitalizace sídlišť
 • protipovodňová ochrana
 • povodňová opatření - vodní toky, sesuvy
 • mosty

Referenční stavby

VÝSTAVBA  SLOŽIŠŤ  POPÍLKŮ

 

 • 2008 Přípojka potrubí hydrosměsí a přeložka potrubí postřiku , 4,23 mil Kč
 • 2006 - 2008 Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění koridoru III , 10,36 mil. Kč - ČEZ - EMĚ
 • 2006 Precheza Přerov - Precheza - uzavírání odkališť 1,81 mil. Kč ročně
 • 2005 Dalkia ČR a. s.- Rozdělení odkaliště A v divizi Přerov 6,42 mil. Kč
 • 2003 ČEZ - EMĚ - úpravy na odkališti ČEZ, doplavení struskou 5,86 mil. Kč