Jste zde

Continental Otrokovice – SO229 sklad FGW

Investor: 
VAMOZ – servis, a.s., 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Realizace: 
06/2022 – 02/2023
Finanční náklady: 
56,60 mil. Kč

Předmětem stavby byla příprava území, výstavba inženýrských sítí, retenční nádrž a zpevněných ploch.Vodovod pitný v délce 248,0 m, retenční nádrž 600 m3 pro zachycení dešťových vod z prefa bloků, kanalizace dešťová dl.335 m, kanalizace splašková v délce 110 m včetně revizních, zpevněné plochy z cementobetonového krytu o výměře 665 m2.