Jste zde

Holešov - revitalizace místních komunikací, 1.etapa, ul.Grohova + SO 105 parkoviště

Investor: 
Město Holešov
Realizace: 
01/2021 - 12/2022
Finanční náklady: 
Rozsah v mil./Kč bez DPH: 19,23

Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch místní komunikace ulice Grohova. Stavba zahrnovala stavební úpravy vozovky místní komunikace, zřízení nového odstavného parkoviště a parkovacích stání podél vozovky místní komunikace (kolmých a podélných), úprava a rozšíření pochozích ploch chodníků. Součástí stavby nového parkoviště bylo i osazení odlučovače lehkých kapalin pro svedení kontaminované dešťové vody z nových uličních vpustí.