Jste zde

III. Etapa regenerace panelového sídliště Zlín – Podhoří, stavba 2

Investor: 
Město Zlín
Realizace: 
06/2017 - 10/2017
Finanční náklady: 
5,82 mil. Kč

Regenerace ploch - rozšíření parkovacích stání, oprava komunikace, opravy a doplnění chybějících částí chodníků, obnovy a doplnění mobiliáře, veřejné osvětlení.