Jste zde

Odkanalizování obce Bělov

Investor: 
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Bělov
Realizace: 
03/2021 - 11/2021
Finanční náklady: 
9,85 mil. Kč

Předmětem stavby bylo vybudování nového kanalizačního sběrače pro odpadní a dešťové vody z obce Bělov a jejich napojení na stávající jednotnou kanalizaci města Otrokovice. Součástí realizace byl také řízený protlak pod řekou Moravou v délce 203 m.hh