Jste zde

Oprava kanalizace Kvasice, ulice Horní

Investor: 
Kvasice
Realizace: 
03/201 - 05/2019
Finanční náklady: 
6,25 mil. Kč

Oprava stávající kanalizace sloužící pro zástavbu rodinných domů a odvodnění komunikace. Kanalizace byla provedena v celkové délce 611,8 m, odbočky v celkové délce 257 m. Na kanalizaci bylo osazeno 17 revizních betonových šachet DN 1000.