Jste zde

Regenerace panelového sídliště Zlín – Malenovice – 6 etapa

Realizace: 
06/2017 - 10/2017
Finanční náklady: 
mil. Kč

Místo realizace: Zlín - Malenovice          

Rozsah v mil./Kč: 10,41

Popis:  Vybudování nových a rekonstrukce stávajících parkovacích stání včetně opravy komunikací, doplnění a oprava pěších komunikací, rekonstrukce dětských hřišť a veřejného osvětlení.