Jste zde

Silnice III/43826: Ludslavice, průjezdní úsek, I. etapa - SO 102, SO 103, SO 104

Investor: 
Obec Ludslavice
Realizace: 
06/2019 - 10/2019
Finanční náklady: 
3,23 mil. Kč

Stavba byla rekonstrukce chodníků a doplnění chybějících úseků podél silnice III/43826, stavební úpravy a připojení místních komunikací a parkovacích ploch. Stavba probíhala v součinnosti a vzájemné koordinaci s rekonstrukcí průjezdního úseku silnice III/43826.