Jste zde

SO 140 Vnitřní komunikace – Rozšíření parkovišť sever pro zaměstnance a jih pro návštěvy

Investor: 
Barum Continental
Realizace: 
09/2019 - 04/2020
Finanční náklady: 
9,72 mil. Kč

Výstavba dvou parkovišť v areálu společnosti Continental Barum s.r.o v průmyslové zóně Otrokovic. Povrch komunikace byl proveden z asfaltového mastixového koberce SMA 11+, povrch parkovacích ploch byl proveden ze zasakovací dlažby. Součástí parkoviště byla dodávka a montáž závorového systému.