Jste zde

ZŠ TGM – modernizace učeben – I. a II. etapa Otrokovice

Realizace: 
09/2018 – 30.6.2019
Finanční náklady: 
10,73 mil. Kč

Rekonstrukce prostor bývalé výměníkové stanice na 2 učebny, sociální zázemí, šatna, kabinet, společné prostory.