Jste zde

Oprava vodovodu Oskol, Kroměříž

Investor: 
Kroměříž
Realizace: 
4/2021 - 06/2021
Finanční náklady: 
4,82mil. Kč

Oprava úseku vodovodního řadu v délce 178 m vedeném v krajní části místní komunikace s asfaltovým povrchem včetně výměny veřejných částí vodovodních přípojek v počtu 30 ks. V rámci rekonstrukce bylo zajištěno připojení objektů provizorním vodovodním řadem.